PSQL

sudo -i -u postgres: Postgres kullanicisina gecis yapar

createuser –interactive: role olusturur. iki soru sorar biri username, digeri superuser olmali mi?
9.3 createuser –interactive xxxrole

createdb databasename: veritabani olusturur.

PSql e yaz :

CREATE DATABASE yenidb WITH TEMPLATE varolandb OWNER postgres;
if get error :

ALTER ROLE davide WITH PASSWORD ‘hu8jmn3′;  Change a role’s password.

psql: Postgresql veritabani programina gecer
\list or \l: list all databases
DROP DATABASE dbname;
\du: list all roles
DROP ROLE rolename;
\connect database_name: connecting database
\dt: list all tables in the current database
\q: dedigimizde Postgresql programindan cikar

vim /etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf
0.0.0.0/0
vim /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
comment linedaki – listen_addresses=’*’

sudo reboot  yapmak gerekiyor. yada suda ilabilir.. service postgresql restart

psql -h 52.90.52.225 -U akdenizapirole -d akdenizapi        (52.9052.225 hostumuzun apisi)

Deployment Restart Nginx without Sudo

I just spent a good hour looking at sudoer wildcards and the like trying to solve this exact problem. In truth, all you really need is a root executable script that restarts nginx.

Add this to the /etc/sudoers file

Write script as root

Make the script executable

Test.

starting from the directory i’m currently in, find all files whose name ends with extension .pyc, and pass file name to the command “git rm -f”

Django Rest Serializer

 

Modelden usera dayali olmadan hesaplatip dondurebilecegimiz seyleri basina property ekleyip readonlyfield olarak dondurebiliyoruz.. Kullanici bilgisi gerektiren seylerde ise methodField diyerek kontrol edip dondurebiliyoruz..

Modelde field attr lerinde editable=false dersek serializer onu otomatik readonly olarak kabul ediyor.. gosteriyor ama postda editte yer almiyor

 

Pushlanmamis Commiti geri almak icin

  1. This is what you want to undo
  2. This is most often done when you remembered what you just committed is incomplete, or you misspelled your commit message1, or both. Leaves working tree as it was before git commit.
  3. Make corrections to working tree files.
  4. git add whatever changes you want to include in your new commit.
  5. Commit the changes, reusing the old commit message. reset copied the old head to .git/ORIG_HEAD; commit with -c ORIG_HEAD will open an editor, which initially contains the log message from the old commit and allows you to edit it. If you do not need to edit the message, you could use the -C option instead.

Cache Notları Devam Edecek

apt-get install memcached
http://www.liquidweb.com/kb/how-to-install-memcached-on-ubuntu-14-04-lts/

bu gerekmedi gibi ama linki burda dursun belki gerekir
sudo apt-get install libmemcached-dev

pip install python-memcached

pip install django-cache-machine
https://cache-machine.readthedocs.org/en/latest/#

sonrasinda modelde
from caching.base import CachingManager, CachingMixin
class ModelName(CachingMixin, models.Model):
objects = CachingManager()

Querystring’den değeri Çekip Yakalayan Filter

 

 

Development Environment

settings.py dosyasını dublicate edip, setting_development.py şeklinde development ortamı için ayarları yapıyoruz.

Development sunucunusundaki virtualenv/bin/activate dosyası içerisinde en tepeye ise,

yazıyoruz. İşlem tamam.

Django Orm Örnekleri

Bundan sonra kullandığım tüm ORM’leri notlarımla burada toplayacam.

Aşağıdaki örnekte get object yerine objects diyerek verileri çekmek zorunda olunca, dönen tek objeyi listeden return edebilmek için .first() dedik. Template kısmında variable.0.column dememek için.

Üstdeki şununla birebir aynı sorguyu döndürüyor.  Bkn.

 

Tek obje çekerken

 

Template tarafında easy_thumbnail kullanımı örnekleri

Grayscale resim yapmak için bu option varmış.. denemek lazım..

‘bw’: True

indir

Metinler : {% item.image.url %}
{% thumbnail item.image 190×190 crop detail %}
{% thumbnail item.image 190×190 crop %}
{% thumbnail item.image 190×190 upscale %}
{% thumbnail item.image 190×190 upscale quality=40 %}
{% thumbnail item.image 190×190 box=item.image_crop crop detail quality=40 %}
{{ item.image|thumbnail_url:’standart’ }}
Settings.py ==== ‘standart’: {‘size’: (350, 350), ‘crop’: True, ‘quality’:40}
{% thumbnail item.image 200×200 upscale quality=99 as picture %}
<img src=”{{ picture.url }}” width=”{{ picture.width }}” height=”{{ picture.height }}”>
{% thumbnail item.image 200×200 crop detail quality=95 as picture %}
<img src=”{{ picture.url }}” width=”{{ picture.width }}” height=”{{ picture.height }}”>

Yıl / Ay şeklinde klasör içinde dosya adı oluşturan fonks

 

Python Comprehension Sample

 

Python Model Kolonu Detaylar